Пропустити доступні курси

Доступні курси

Курс "Управління документацією і електронний документообіг" має обсяг 1.5 кредити ECTS (45 годин).

Курс висвітлює питання управління документами, проектування і впровадження документних систем, документування систем медежменту якості, основні поняття про електронний документообіг, основні концепції безпаперової технології управління, поняття про цифровий електронний підпис, а також деякі аспекти діловодства.